+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Yönetim Kurulu

   

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Ü. İktisat Fakültesi İktisat Politikaları Bölüm Başkanı      

 

İbrahim Halil ÇİFTÇİ
Başkan Vekili
İş Finansal Kiralama (Leasing)
E.Genel MüdürüProf. Dr. Adem ŞAHİN
Başkan Vekili
Türk Standardları Enstitüsü
Başkanı

 

 
Prof. Dr. Sudi APAK
Y.K.Üyesi 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erişah ARICAN
Y.K.Üyesi 
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Marmara üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksek Okulu Müdürü 

Bilal ASLAN
Y.K.Üyesi 
Yönetici

Eşref DİKMEN

Y.K.Üyesi 
E.Bankacı - İş Adamı

 

Prof. Dr. A. Tunç EREM
Y.K.Üyesi
Üniversitelerarası Kurul 
24. Dönem
Başkanı ve (E.Rektör)
 
Muharrem KARSLI 
Y.K.Üyesi 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
E. Yönetim Kurulu Başkanı
 
Mehmet Ali SEZER 
Y.K.Üyesi
Mühendis - İş Adamı
 
Faruk SEZGİN
Y.K. Üyesi
Sentez Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Prof. Dr. Yusuf TUNA
Y.K. Üyesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Av. Dr. Mürteza ZENGİN
Y.K.Üyesi
26.Dönem İstanbul Milletvekili
 
Osman ARSLAN
Y.K.Üyesi
Halkbank
Genel Müdürü
Nahit ÖZEN
Genel Sekreter
E.Bankacı ve Eğitmen

Denetleme Kurulu

   
  Ahmet YELİS
Denetçi
Yeminli Mali Müşavir
  Aziz TAŞKENT
Denetçi
Yeminli Mali Müşavir

Danışma Kurulu

 Başkan  
 Prof. Dr. Cemal ŞANLI  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi E.Öğretim Üyesi
 Başkan Vekili  
 Dr. Ekrem KESKİN  Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri
 Üyeler  
 Sadık AĞCA  Erzincan Eğitim Ve Kültür Vakfı Başkanı 
 Prof. Dr. Şahin AKKAYA  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Ömer A.AKSU  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi E.Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Kerem ALKİN  Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri
 Ahmet Doğan ARIKAN  Tema Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
 Mustafa ATAŞ  26. Dönem İstanbul Milletvekili
 Ünal AYSAL  Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı
 Gazi BİLGİN  Türkiye Çelik Üreticileri Derneği
 Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU  Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 Necdet BUZBAŞ  Tügis Yönetim Kurulu Başkanı
 Serhat Süreyya ÇETİN  
 Dr. Serdar ÇITAK  Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
 Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ  İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Osman N. HAZİNEDAR  İstanbul Ayvansaray Üniv. Öğretim Üyesi
 Av.Dr. O.Hakan ÖNCEL  ÖNCEL HUKUK BÜROSU
 Bilal KAVRAZLI  Start-Up Reklam Ajansı Kurucusu
 Prof. Dr. Sedat MURAT  İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 Av.Hasan KÖROĞLU  TMSF Başkanlık Müşaviri
 Prof. Dr. M. Şükrü TEKBAŞ  Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK  Kadir Has Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı
 Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 Ph.D. Raife Yaşar EYİLER  İAV Proje Koordinatörü
 Dr. Fahrettin YAHŞİ  KTO Karatay Üniversitesi İşletme Yönetim Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi
 Dr. Öner KABASAKAL  

Kurucular

1962 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı"nı kurmuş olan 10 kurucu üyeyi, aramızdan ayrılmış olmaları nedeniyle rahmetle anıyoruz.

KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN Enver GÜRELİ
İhsan SOYAK Daniş KOPER
Kâzım TAŞKENT Behçet OSMANAĞAOĞLU
Prof. Dr. Hazım Atıf KUYUCAK Razi TRAK
Tevfik ERCAN Bülent YAZICI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

Prof. Dr. Hâzım Âtıf KUYUCAK 20.12.1962 – 15.12.1963
Dr. Cihat İREN 16.12.1963 – 24.06.1964
Tevfik ERCAN 25.06.1964 – 05.07.1965
Kâzım TAŞKENT 06.07.1965 – 17.08.1966
İhsan SOYAK 18.08.1966 – 28.04.1970
Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN 29.04.1970 – 03.12.2007
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA 25.12.2007