+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

T.C. Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ Konuşması


Bilim,Teknoloji Politikaları Ve Ar-Ge Kanun Çalışmaları


YÜKSEK EĞİTİMDE GLOBALLEŞME VE TÜRKİYE


VAKIFLARIN OSMANLI DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE İKTİSADİ HAYATTAKİ ROLÜ


SPOR KULÜPLERİNİN FİNANSAL VE YÖNETİMSEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ FİRMALARIN KÜRESEL PAZARLARDAKİ REKABET AVANTAJI VE ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİKTE YENİ BOYUTLAR


SPOR YÖNETİMİNİN SORUNLARI


TÜRK-AMERİKAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE ABD PAZARINA GİRİŞ


GİRİŞİMCİLİK


TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNİN İZLENEN POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


KÜRESEL PAZARLAMADA SON EĞİLİMLER VE YÜKSELEN PAZARLARDAKİ DİNAMİKLER


OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE PAZARLAMADAKİ SON GELİŞMELER: ELEKTRİK MOTORLU ARAÇ TEKNOLOJİSİ


KÜRESEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE TÜRK FİRMALARININ ÇIKARTABİLECEKLERİ ÖNEMLİ DERSLER


TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK KENDİ DÖNEMİNİ DEĞERLENDİRİYOR


KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ TÜRK FİRMALARININ DIŞ PAZARLARA AÇILMA SENARYOLARI


KÜRESEL EKONOMİDE NİŞ PAZARLAMANIN ROLÜ VE ÖNEMİ


TÜRK MALİYE POLİTİKASINDA YENİ AÇILIMLAR


TÜRKİYE’DE TAVUKÇULUK SEKTÖRÜ VE SORUNLARI


SEKİZİNCİ YILINDA TÜRK REKABET HUKUKU VE POLİTİKASI


EKO-EKONOMİ


GLOBALLEŞEN DÜNYADA TÜRKİYE’NİN YERİ


DÜNYADAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE TÜRKİYE


CUMHURİYETİN 80. YILINDA SERMAYE PİYASALARI


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ÇEVRE VE ORMANIN YERİ


TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ IŞIĞINDA, ORTADOĞU'NUN YENİ BİR BARIŞ VE REFAH ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR DÜŞÜNCELER


YABANCI SERMAYEDE GERÇEKLEŞENLER-BEKLENTİLER


TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK VE SORUNLARI


KAMU MALİYESİNİN SAĞLIĞA KAVUŞTURULMASI VE ENFLASYONLA MÜCADELE


GLOBALLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL ALTIN BORSASI VE PİYASALARI


PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE'DE PLANLAMA


TÜRKİYE’NİN DENİZCİLİK POLİTİKASINDA YENİ HEDEFLER


ENFLASYON İLE MÜCADELE VE YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI - KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI


TÜRK EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER


YENİ GÜMRÜK KANUNU VE DEĞİŞEN GÜMRÜK MEVZUATI


ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI VE BANKALAR


TÜRKİYE'DE REKABETİN KORUNMASI KANUNU VE UYGULAMALARI


DÜNYA TURİZMİNDE YENİ EĞİLİMLER VE TÜRKİYE TURİZMİ


TÜRK SERMAYE PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER


TOPLUMUN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMESİNDE VAKIFLARIN YERİ VE ÖNEMİ


21. YÜZYILA GİRERKEN GÜMRÜK STRATEJİSİ


AVRUPA EKONOMİSİNDE POLONYA'NIN YERİ VE ÖNEMİ


YENİ İHRACAT STRATEJİSİ


TÜRKİYE İLE ORTA ASYA DEVLETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ


TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMA POLİTİKASI


AB-TC İLİŞKİLERİ


OLİMPİYATLARIN EKONOMİK ANALİZİ


TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASI


ÇİN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ