+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

VAKIFLARIN OSMANLI DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE İKTİSADİ HAYATTAKİ ROLÜ

İstanbul, 2014