+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNİN İZLENEN POLİTİKALAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul, 2011