+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ TÜRK FİRMALARININ DIŞ PAZARLARA AÇILMA SENARYOLARI

İstanbul, 2008