+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE TÜRKİYE

Dr. Rıza TÜRMEN   -  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

İstanbul, 2004