+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE TÜRKİYE'DE PLANLAMA

Dr. Akın İZMİRLİOĞLU   -  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı

İstanbul, 2000