+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

TOPLUMUN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMESİNDE VAKIFLARIN YERİ VE ÖNEMİ

Mustafa KETEN   -  Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü

 İstanbul, 1999