+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İ.A.V Hakkında

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, mali sorunlarını araştırmak ve bunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla uzmanlaşmış bir sivil toplum ve araştırma kuruluşudur.

Temeli 1962 yılında atılan Vakıf, ülkemizde yürüttüğü ekonomik, sosyal, finans ve mali konulardaki araştırma, konferans, seminer ve proje bazlı çalışmalarını AB ülkelerinde, Balkanlarda, Türki Cumhuriyetlerinde ve davet aldığı diğer ülkelerde sürdürmekte; iş dünyası ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla rapor ve kitapları yayınlamaktadır.

İAV, kurulduğu günden bu yana ülkemizin hemen her ilinde “İl Ekonomik Gelişim Seminerleri” ile özel konulu seminer ve konferanslar düzenlemiştir. Vakıf, ulusal ve uluslararası bir çok önemli konunun nitelikli bir biçimde özgürce tartışılmasını sağlamak için akademisyen ve konusunda uzmanların bir araya geldiği çeşitli platformları oluşturmuştur.

Ülke gerçeklerinin stratejik araştırma ve projeleri zorunlu kıldığını ve bu gereksinimin ülkemizde yeterince karşılanamadığını gören Vakıf yönetimi, 2010 yılından bu yana proje çalışmalarını başlatmıştır.

İktisadi Araştırmalar Vakfı, ülkemizin beyin gücüne katkı sağlamak üzere düşünen, sorgulayan, fikir üreten, yenilikçi, genç akademisyenlerin desteklenmesi ve bilim dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasını sağlamak amacıyla, “kabul görmüş ancak yayınlanmamış” yüksek lisans ve doktora tezlerinin değerlendirilmesi amacıyla 2005 yılından bu yana ödüllü yarışma düzenlemektedir.

Ayrıca, yeni ve özgün araştırmaları desteklemek amacıyla Vakfın kurucusu Prof. Dr. Orhan Dikmen adına, her yıl makro iktisat veya uluslararası dış ticaret alanında farklı bir konu belirleyerek, uzmanları yarışmaya katılıma davet etmektedir.

Türkiye’nin kendi alanında önde gelen akademisyenleri, bürokratları, iş insanları, yöneticiler, sanayiciler ve çeşitli meslek sahiplerinden iki yüze yakın gerçek kişi üyesi ve yine finans kurumları, holdingler, sanayi şirketleri ve mesleki kuruluşlardan oluşan yüze yakın tüzel kişi destekçisi bulunmaktadır.

İAV Vizyonu

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV), ülkemizin ve toplumun karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm seçenekleri oluşturmak, illerin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak hedefiyle bilimsel metotlara dayalı çeşitli araştırmalar ve projeler yürüten düşünce merkezidir. Vakıf, ülkemizin önemli sorunlarına farkındalık oluşturma ve alanında yetkin akademisyenlerin ve uzmanların çözüm seçeneklerini kamuoyu ile paylaşarak siyaset yapıcılar, düşünce liderleri ve karar alıcılar ile paylaşmayı amaçlar. Vakfın temel amacı, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

İktisadi Araştırmalar Vakfı olarak, kurulduğumuz günden itibaren misyonumuz;

  • Ülkemizin mevcut sorunlarına çözüm önerileri ve alternatifler getirmek amacıyla ülkemizde ve yurt dışında çeşitli seminer ve konferanslar düzenlemek,
  • Ülkemizde yeni atılımlar yapılabilmesi için, hazırladığımız projeler ile çeşitli fikir ve öneriler sunmaktadır. Bu sayede ülkemizi yöneten insanların ufkunu açmak ve onlara bunun için gerekli teorik ve fikirsel zemini hazırlamaktadır.
  • Aynı zamanda bunları yaparken, desteklediğimiz genç akademisyen ve araştırmacılarla geleceğin ülkemize yeni bilimsel eserlerin kazandırılmasına çalışmaktır.