+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Ödülü Yarışması sonuçlandı

Dereceye giren tezler belli oldu.

Doktora dalında 27 tez, yüksek lisans dalında 22 tez yarışmaya katılmıştır.
 
 

Dereceye girenlerin listesi;

Doktora dalında;

1.Okan ACAR
Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı
Tez Konusu: 2001 Krizi Sonrası Yeniden Yapılandırılan Türk Bankacılığının 2008 Küresel Krizinden Olumsuz Etkilenen Ülkelerden Ayrışması Üzerine Bir Model Önerisi
 
2.Ayşen ARAÇ
Üniversite: Hacettepe ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Ekonominin Dışa Açıklık Derecesi ve Üretim/Enflasyon Ödünleme İlişkisi: Teori ve Türkiye İçin Bir Uygulama
 
3.Zekeriya YILDIRIM
Üniversite: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Maliye Politikası Şoklarının Dinamik Etkilerinin Vektör Otoregresyonla Analizi: Türkiye Uygulaması
 
 
Master dalında;
 
1.Zeynep KAYA
Üniversite: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Türkiye’de Yoksulluk Analizi: Bir Probit Model Uygulaması
 
2.Çiğdem YATAĞAN
Üniversite: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı
Tez Konusu: 2011/7/EU Sayılı Topluluk Yönergesi ve 6102 Sayılı TTK’nın 1530. Maddesi Çerçevesinde Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları
 
3.Mehmet BÖLÜKBAŞ
Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Türkiye’de Dışa Açılmanın Dış Borçlanma Üzerindeki Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz