+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

“Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması”

 “Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması” Çalıştayı 26.07.2012 tarihinde İktisadi Araştırmalar Vakfı Toplantı Salonunda yapıldı.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında Vakfımızca hazırlanan “Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi İçin Farkındalık Araştırması” proje teklifimiz onaylanmış ve desteklenmiştir.

 

Proje kapsamında kentsel dönüşüme girecek bölgelerde yaşayanların mevcut durumu ile ulaşabilecekleri yaşam seviyesi hakkında farkındalığın belirlenmesine ve beklentilerinin tespiti için yapılacak saha araştırması da uygulanacak soru formu hakkında görüş ve önerileri almak amacıyla Vakıfça düzenlenen çalıştaya; Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü, Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Marmara Üniversitesi mensubu akademisyenler ile Mimar ve Mühendisler Grubu Temsilcisi, saha araştırması yapacak şirketin temsilcileri, İAV yetkilileri ve ISTKA temsilcisi katılmıştır.

 

Toplantıda İAV Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, proje hakkında detaylı açıklamada bulundu. Başkan yapılacak saha çalışmasında uygulanması düşünülen taslak soru formunda yer alan sorular hakkında katılımcıların görüş ve düşüncelerini aldıktan sonra, katılımcılar tarafından gündeme getirilen konuların soru formunun hazırlanmasında dikkate alınacağını, yapılacak Pre-Test uygulamasından sonra, kesin soru formunun hazırlanacağını belirtti.

 

           Başkan toplantıya katılanlara teşekkür ederek çalıştayı sonlandırdı.