+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

49. Olağan Genel Kurulumuz 30 Mart 2012 tarihinde Vakıf Merkezinde Gerçekleştirildi

GÜNDEM :

 

1.       Açılış ve divan üyelerinin seçimi

2.      Yönetim Kurulu faaliyet raporu, yıllık hesaplar, bilânço ve Murakıplar raporunun okunması  ve görüşülmesi,

3.      Raporların oylanması ve bilançonun tasdiki ile  Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası,

4.      Yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan  seçimlerin Genel Kurulda tasdiki,

5.      Vakıf üyeliğine alınan yeni üyeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

6.       Teklif ve temenniler.

 

 

Yukarıdaki gündemle toplanan Genel Kurul’da, gündem maddeleri tek tek görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

 

 

BDDK üyeliğini atanması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Can Akın Çağlar yerine Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karslı’nın Yönetim Kuruluna atandığını, boş olan Danışma Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın alındığına ilişkin bilgiler verildikten sonra yeni Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun oluşumu ile Genel Kurula bilgi verildi.

 

Yönetim Kurulu’nun

 

 1. Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA       Başkan
 2. İbrahim Halil ÇİFTÇİ                  Başkan Vekili
 3. Prof. Dr. Adem ŞAHİN               Başkan Vekili

 

Üyeler:

 

 1. Prof. Dr. Kerem ALKİN
 2. Prof. Dr. Sudi APAK
 3. Prof. Dr. Tunç EREM
 4. Muharrem KARSLI
 5. Osman Nuri ÖZTÜRK
 6. Mehmet Ali SEZER
 7. Faruk SEZGİN
 8. Prof. Dr. Yusuf TUNA
 9. Fahrettin YAHŞİ
 10. Av. Dr. Mürteza ZENGİN

 

 

Danışma Kurulu’nun

 

      1. Prof. Dr. Cemal ŞANLI                Başkan

      2. Doç. Dr. Ekrem KESKİN             Başkan Vekili 

Üyeler :

3.       Prof. Dr. Şahin AKKAYA          

4.       Prof. Dr. Ömer A. AKSU

5.       İsmet ALVER    

6.       Prof. Dr. Erişah ARICAN                      

7.       Ahmet Doğan ARIKAN

8.       Mustafa ATAŞ

9.       Ünal AYSAL                            

10.   Gazi BİLGİN                            

11.   Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU   

12.   Necdet BUZBAŞ

13.   Serhat Süreyya ÇETİN            

14.   Serdar ÇITAK                          

15.   Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER    

16.   Dr. Osman N. HAZİNEDAR

17.   Dr. Öner KABASAKAL            

18.   Prof. Dr. Ahmet KIRMAN

19.   Tuğrul KUTADGOBİLİK           

20.   Prof. Dr. Sedat MURAT              

21.   Selçuk Tayfun OK                    

22.   Atalay ŞAHİNOĞLU                 

23.   Prof. Dr. M. Şükrü TEKBAŞ      

24.   Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK

 

Yapılan oylama sonucunda yukarıda isimleri belirtilen Başkan ve üyelerden oluşan Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.