+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Türkiye'de İç Göçün Sosyo Ekonomik Sonuçları ve Adana Özelinde Değerlendirme Sempozyumu

20 Nisan 2012 Cuma günü Adana HiltonSA'da gerçekleşecek

Davetiye Program için tıklayınız