+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

Prof.Dr.M. Orhan DİKMEN Araştırma Yarışması ile İktisadi Araştırmalar Vakfı Tez Ödüllendirmesi Yarışması Ödül töreni

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI 1.TEZ ÖDÜLLENDİRİLMESİ

DOKTORA TEZLERİ KAZANANLARI

 

Gamze ŞEKEROĞLU

PAY SENEDİ FİYATLARINDA BALON DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Hüseyin Murat ÇEKİCİ

ELEKTRİK ÜRETİM İŞLETMELERİNDE HASILAT VE RAPORLANMASI

Elif GÖKBULUT

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA ÜLKE KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KAZANANLARI

 

Sevda SELÇİK

ÖNGÖRÜ TEKNİKLERİ İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Elif KAHRAMAN

LİKİDİTE AZLIK PRİMİNİN LİKİDİTE AYARLI FİNANSAL VARLIK FİYATLANDIRMA MODELİ ÜZERİNDEN ARAŞTIRILMASI

Hasan ÇETİN

ÖZGECİLİK, TOPLUMSAL İŞBİRLİĞİ VE REKABET

 
PROF.DR.M ORHAN DİKMEN ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ KAZANLARI
 
 
KONU: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK DÖNGÜSEL EKONOMİ: PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ

Konulu araştırma  Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödüle hak kazanan kişiler;

 
Doç.Dr. Hüseyin ÖNDER-Doç.Dr. Şerife ÖNDER