+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

PROF. DR. M.ORHAN DİKMEN 2019 YILI YARIŞMASI SONUÇLANDI

KONU: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK DÖNGÜSEL EKONOMİ: PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ

Konulu araştırma  Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu ödüle hak kazanan kişiler;

 
Doç.Dr. Hüseyin ÖNDER-Doç.Dr. Şerife ÖNDER