+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

İktisadi Araştırmalar Vakfı 8. Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü’ne yapılan başvuruların değerlendirmesi sonuçlanmıştır.

 

‘Türkiye Varlık Fonu Küresel Rekabet Edebilirlik ve Bölgesel Güç Olarak Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi’ konulu araştırma çalışmaları, Jüri Başkanı Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA Başkanlığında, Prof. Dr. Yusuf TUNA, Prof. Dr. Sudi APAK, Prof. Dr. Metin ERCAN tarafından değerlendirilmiş, ödül almak için uygun ikinci ve üçüncü eser bulunamamıştır. İki eser ise, birincilik ödülünü paylaşmışlardır.   

 

“TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN VARLIK FONUNUN EKONOMİK BÜYÜME AÇISINDAN ANALİZİ: AMPİRİK BİR DENEME  ”Dr.Ömer Tuğsal DORUK

“EKONOMİNİN YENİ BÜYÜME GÜCÜ ULUSAL VARLIK FONLARI VE TÜRKİYE : KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ” Doç.Dr.Talat ULUSSEVER – Doç.Dr.Fatih MANGIR – Doç.Dr.Hasan Murat ERTUĞRUL