+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal 13.Tez Yarışması’na gönderilen tezlerin jüri tarafından değerlendirmesi sonuçlanmıştır.

Prof. Dr. Mithat Z. Dinçer, Prof. Dr. Cumhur Özakman ve Prof. Dr. Şükrü Tekbaş’dan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucu 3 doktora tezi ödüle layık görülmüştür. Yüksek Lisans tezleri içinde ödüle uygun çalışma bulunamamıştır.  

Ödüle layık görülen doktora tezleri ve sahipleri:

“BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE SEKTÖR KARLILIĞI İLİŞKİSİ:TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME”   Dr. Yaşam DEMİR

“DIŞ TİCARET VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AVRUPA DÖNÜŞÜM EKONOMİLERİ İÇİN ANALİZİ” Dr. Yağmur SAĞLAM

“PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KAPSAMINDA PARA MİKTARININ BİST – 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN MENKUL KIYMET GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VEKTÖR OTOREGRESYON MODELİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ” Dr. Erkan SEVİNÇ