+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

REKABET ZİRVESİ (31 EKİM 2017)

REKABET ZİRVESİ

 

31 Ekim 2017

 

Rekabet Kurumunun 20.Kuruluş Yıldönümü kapsamında, İstanbul Shangri-La- Bosphorus Otel’de, İktisadi Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle Rekabet Zirvesi düzenlendi.

 “Rekabet Hukuku ve Politikasının Ekonomiye Etkileri”

temalı Rekabet Zirvesinin açılışında konuşan Vakfımız Başkanı Prof. Dr. İncekara, “ulusal ve uluslararası düzeyde toplumu aydınlatan rekabet çalışmalarının yapılmasına devam edileceğini bildirmiştir.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Torlak ise, rekabet otoritelerinin demokrasi ikilemini ya da paradoksunu çözebilecek yegane kurum olduğunu ifade etmiştir.

31 Ekim 2017 Salı günü düzenlenen zirvede, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak “Bölgesel Kalkınma ve Rekabet”, İTÜ İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Öztürk “Patent ve Rekabet”, Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Kürşat Ünlüsoy ise, “Rekabet Hukuku Uygulaması ve Rekabet Kurumu” başlıklı tebliğ sunmuşlardır.

Avrasya ülkelerinde Rekabetçilik ve Rekabet Hukuku” başlıklı oturumda ise, Bosna Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Makedonya ve Kırkızistan rekabet kurumlarından gelen rekabet kurumlarının başkan ve yardımcısı pozisyonundaki yetkililer ülkelerindeki mevcut durumu özetlemişlerdir. Bu oturumun moderatörlüğünü ise, Avusturya Federal Rekabet Kurumu Başkanı yapmıştır.

Zirvenin kapanış konuşması TOBB-ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin tarafından yapılmıştır.

Sayın Şahin, Ekonomik güven ortamı, Pazarın etkin çalışması ve büyüme, Refah artışı, Fırsat eşitliği, Girişim özgürlüğü, Ürün çeşitliliği, Fiyat rekabeti, Yüksek kalite, Düşük üretim maliyeti, Yenilikçilik ve verimlilik, Kârlılık  için «REKABET PİYASASI» nın şart olduğunu belirtmiştir.