+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ BİZİ NEDEN ENDİŞELENDİRMELİ?

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen “Gelir Dağılımı Eşitsizliği Bizi Neden Endişelendirmeli?” konulu konferans, 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü İÜ Rektörlük Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Konferans, London School of Economics, Department of International Development Öğretim Üyesi Prof. Dr. Robert Wade tarafından sunuldu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, dünya ekonomisinde meydana gelen değişim ve yapılanmaların hayatımıza olan etkilerinden bahsetti. Prof. İncekara, günümüzde kalkınma ekonomisinin gündemde olduğunu ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığını ifade ederek, değişim ve dönüşümün sosyal, sınıfsal anlamda barış içinde yaşanması gerektiğini belirtmiştir. Bu değişim ve dönüşüme iktisatçıların da önemli katkılarının olacağını kaydetmiştir. Günümüzde yaşanacak dönüşümde yenilenebilir enerji kullanımının artacağını, verimlilik artışının ise, kent yaşamından sosyal yaşama kadar her şey etkileyeceğini ifade ederken, kalkınma ekonomisine de bu gözle bakılması gerektiğini belirtmiştir.

 Ayrıca Prof. Dr. İncekara meslektaşı olan Prof. Dr. Wade’in araştırmalarından, fikirlerinden yararlandıkları için çok mutlu olduğunu da dile getirmiştir.

 

“Gelirler Arası Farkın Yüksek Olduğu Ülkeler Dengesiz Bir Gelişim Gösteriyorlar”

Konferansta sunum yapan Prof. Dr. Robert Wade, son yıllarda dünya ekonomilerinin hemen hemen tamamında gelir eşitsizliğinin arttığını vurgulayarak şunları dile getirdi: “Ekonomi ile ilgilenen bireyler olarak bu eşitsizlikle alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şu anki durumdan anlamamız gereken milliyetçilik olumlu bir ekonomik ve sosyal tutum olabilir. Ne var ki yabancı düşmanlığıyla beslenen milliyetçilik kesinlikle tehlikeli sonuçlar doğurur.”

Ulusal gelir dağılımında en yüksek geliri halkın %1’lik kısmının aldığını ifade eden Prof. Dr. Wade, “son yıllarda İtalya’da gelirin büyük bir oranda  düşmekte olduğunu, küreselleşmenin de bir çözüm olmadığının anlaşıldığını belirtmiştir. Son yıllarda bazı bölgelerde yaşanan iç çatışmaların da göç dalgası oluşturduğu bunun da göç alan ülkelerde barınma, işsizliğin artması, gelir dağılımının da daha da kötüleşmesi gibi sonuçları beraberinde getirdiğini belirtmiştir.

Dr Wade, 1930-2014 yılları arasında dünyada gelir dağılımında eşitsizlik yaşandığını, 1960-2013 yılları arasında ücretlerin GSMH’dan aldığı payın bozulduğunu, servet dağılımının ise 1910-2010 yılları arasında tamamen bozulduğunu ve nüfusun %1’inin dünya servetine hakim olduğunu ifade etmiştir.

Prof. Dr. Wade, ekonomi yazarlarının gelir eşitsizliğinin sonuçlarından ve etkilerinden çok, eşitsizliğin nedenleri ve sayısal ölçümü üzerinde durduklarına dikkat çekerek, “Gelirler arasındaki farkın yüksek olduğu ülkeler daha yavaş ve dengesiz bir gelişim gösteriyorlar. Bu durum kimi zaman, patlamaya hazır bomba gibi olabiliyor” ifadelerini kullanmıştır.