+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İktisadi Araştırmalar Vakfı –Ünal Aysal Tez Değerlendirme Yarışma ödülü ve Prof. Dr. Orhan Dikmen Araştırma ödülleri sahiplerini buldu.

 

Doktora dalında,

Ali GÖRENER

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı

Tez Konusu: Depolama Sistemlerinde Sipariş Toplama İşlemlerinin Optimizasyonu


 

Emir OTLUOĞLU

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Finans Bilim Dalı

Tez Konusu: Asimetrik Bilgi ve Sermaye Yapısı Kararları :Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

 

Erhan YAZGAN

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Tez Konusu: Para Politikası: Bir Örnek Olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Tepki Fonksiyonun Tahmini


 

Master dalında,

Şencan FELEK

Üniversite: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Tez Konusu: Türkiye’de AB Doğrudan Yatırımları, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi

 

Soner UYSAL

Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Tez Konusu: Cari Açıkların Sürdürülebilirliğine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım: Cari Açık Risk Endeksi Uygulaması

 

Nagihan YAYALAR

Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Tez Konusu: Portföy Seçiminde Portföy Performans Ölçütlerinin Başarı Değerlendirilmesi

 

PROF. DR ORHAN DİKMEN ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Dr.Esra KABAKLARLI

Üniversite: Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Araştırma görevlisi

 

Burak Sencer ATASOY

 

Hazine Müsteşarlığı, Kıdemli Araştırmacı

  

 

Konusu: Türkiye İmalat Sanayii’nin Büyümesi ve Verimliliğinin Geleceğinde  Endüstri 4.0’ın rolü, Dinamik Panel Veri Uygulaması.