+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Yarışması sonuçlandı

Doktora dalında 18 tez, yüksek lisans dalında 19 tez yarışmaya katılmıştır.

Dereceye girenlerin listesi;

Doktora dalında,

Ali GÖRENER

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı

Tez Konusu: Depolama Sistemlerinde Sipariş Toplama İşlemlerinin Optimizasyonu

Danışman: Prof. Dr. Necdet Özçakar
 

Emir OTLUOĞLU

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

Finans Bilim Dalı

Tez Konusu: Asimetrik Bilgi ve Sermaye Yapısı Kararları :Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

Danışman: Prof. Dr. Belkıs Seval
 

Erhan YAZGAN

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Tez Konusu: Para Politikası: Bir Örnek Olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Tepki Fonksiyonun Tahmini

Danışman: Prof. Dr. Sevinç Mıhcı
 

Master dalında,

Şencan FELEK

Üniversite: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

Tez Konusu: Türkiye’de AB Doğrudan Yatırımları, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi

Danışman: Prof. Dr. Nihal Yayla
 

Soner UYSAL

Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Tez Konusu: Cari Açıkların Sürdürülebilirliğine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım: Cari Açık Risk Endeksi Uygulaması

Danışman: Prof. Dr. Turan Subaşat
 

Nagihan YAYALAR

Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Tez Konusu: Portföy Seçiminde Portföy Performans Ölçütlerinin Başarı Değerlendirilmesi

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu

 

*sıralama soyadına göre alfabetik