+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Yarışması sonuçlandı

Doktora dalında 18 tez, yüksek lisans dalında 23 tez yarışmaya katılmıştır.

Dereceye girenlerin listesi;

Doktora dalında,
 

Musa GÜN

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı
Tez Konusu:Likidite ve Değerleme: Likit Varlık ve Likit Olmayan Varlık Değerleri İçin Iskonto Değerlemesi, Türkiye Hisse Senedi Piyasası İçin Model Uygulaması
Danışmanı:Prof. Dr. Vedat SARIKOVANLIK

 

Nurcan ÖCAL

Üniversite: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez Konusu: Firma Derecelendirmesi ve Borsa İstanbul’da İmalat Sektörü İçin Model Önerisi
Danışmanı: Prof. Dr. Metin Kamil ERCAN
 

Hande ÜNSAL

Üniversite: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk(Uluslar arası Özel Hukuk) Anabilim Dalı
Tez Konusu: Enerji Yatırım Uyuşmazlıklarında Yetki Sorunu ve Esasa Uygulanacak   Hukuk
Danışmanı: Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU

 

Master dalında,

Serdar Semih COŞKUN

Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez Konusu: Eğitim Kurumlarının Kurumsal Performanslarının Ölçüm Modellemesi: Çok Kriterli Yöntem Uygulaması
Danışmanı: Prof. Dr. Halim KAZAN

 

Gizem KAYA

Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez Konusu: Hanehalkı Harcama Esneklikleri ve Çocuk Maliyeti-Türkiye Örneği
Danışmanı: Doç. Dr. Raziye SELİM
 

Hande Gül KÜÇÜKKAYA

Üniversite: Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı
Tez Konusu: Sinema Eseri Üzerindeki Mali Haklar
Danışmanı: Doç. Dr. Tolga AYOĞLU

 

*sıralama soyadına göre alfabetik