+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İktisadi Araştırmalar Vakfı Bosna Hersek’te Sempozyum Düzenliyor.

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan’da gerçekleştirdiği, Türkiye-Balkan ülkeleri Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi Sempozyumlarının bir yenisini Ekim 2015’te Bosna Hersek’te  gerçekleştirecek.

Ziraat Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilecek bu toplantı için Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara ve Genel Sekreter Nahit Özen  07-09 Mayıs 2015 tarihlerinde Saray Bosna’da çeşitli kurum temsilcileri ile  bir dizi görüşme yaptı.

Türkiye Büyükelçisi; Sayın Cihad Enginay, Ticari Müşaviri Sayın Sedat Yıldız, Ziraat Bankası Bosna-Hersek Genel Müdürü  Sayın Ali Rıza Akbaş ile  makamlarında yapılan görüşmede, Vakıf Başkanı sempozyumla ilgili açıklamalarda bulundu ve konu hakkında görüşlerini aldı.

Büyükelçi Sayın Cihad Enginay, iki ülke arasında gerçekleştirilecek bu toplantının yararlı olacağını, konu ile ilgili her türlü desteği vereceğini, Ticari Müşaviri Sedat Yıldız Bosna Ekonomi Bakanlığı ve  Yöneticileri ile iletişim kurmada yardımcı olabileceklerini  Bosna’da iş yapan Türk –Boşnak firmaların ticari müşavirlikçe   davet edilebileceğini ifade ettiler.

Sempozyum sponsoru Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Ali Rıza sempozyumun farklı bir boyutta düzenlenmesinin ilgiyi arttıracağını, kalıcı ve hatırlanacağına inandığı bu sempozyum için  üzerlerine düşen tüm görevlerini yerine getireceklerini söyledi. Ayrıca, Bosna’da ki Türk resmi ve özel bazı  kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bir akşam yemeği düzenledi.

Bosna Hersek Resmi  kişi ve kuruluşlarla yapılan  görüşmeler

Bu toplantılara Türk tarafı olarak Vakıf Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, Genel Sekreter Nahit Özen, Ticari Müşavir Sedat Yıldız ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Ali Rıza Akbaş karılmıştır.

Bosna Hersek Dış Ticaret  Odası Eş Başkanı  Ahmet Erglic ile yapılan görüşme

Eş başkan görüşmede; Sempozyumun yararlı olacağını, dost iki ülke olmasına rağmen ticaretin sınırlı kaldığını, bunun arttırılmasını istediklerini, Türklerin yatırımcı olarak yer almadıklarını, özelleştirme de az sayıda Türk firmasının firma satın aldığını, yatırım yapan firmalardan herhangi bir şikayet gelmediği için Bosna da yatırım ve iş yapılabileceğini, Ziraat Bankası’nın yerel bankalarla işbirliği içinde olduğunu, Partner olarak Tüm iş adamlarını bu sempozyuma davet edeceğini, toplantıya gelecek Türk iş adamlarının sektörlerinin önceden bildirilmesi halinde, Bosna’da ki aynı iş kolundaki firmaları görüşmeler yapmak üzere davet edeceklerini, Türkiye ile iş yapmada eksiklerinin neler olduğunu somut olarak öğrenmek istediklerini, Bosna’nın avantajları olduğunu, Türk firmaların gelmesi halinde bunlardan yararlanabileceklerini, Bosna’ya Türk Savunma Sanayinde yer alan firmaların davet edilmesini, bu organizasyona ciddi bir şekilde yaklaşacaklarını belirtti.

Ekonomik Planlama Direktörlüğü  Bayan Alida Sofic ile yapılan görüşme

Müdürlüğünün doğrudan Bakanlar Kuruluna  bağlı olduğunu, Türkiye  Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını, Organize sanayi, iş dünyası ve ülkelerarası  ticari ilişkiler üzerinde çalışma yaptıklarını, son dönemde Türkiye ile ticari ilişkilerde artış görüldüğünü, Bosna ihracatının arttığını, Türkiye’nin  2013’te Bosna’ya yapmış olduğu  yatırımları geri çektiğini Türk yatırımcı kuruluş olarak  ilaç sanayi  ulaştırma  sektörlerinde firmaların faaliyet gösterdiklerini, Bakanlar Kurulu  için 2015-18 dönemine yönelik  Orta Vadeli  stratejik plan hazırladıklarını, Haziran ayında Bakanlar kuruluna sunacaklarını, Macro Ekonomik çalışmalarının   Türk modeli ile benzerlik gösterdiğini, düzenlenecek sempozyumda Bosna Hersek  stratejik planının katılımcılarla paylaşılmasının  yararlı olabileceğini söyledi.

Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeljko Sain ile yapılan görüşme

Yapılacak sempozyumun bilimsel açıdan da yararlı olacağını, Bosna ekonomisinin gelişmesinde önem taşıyan finans sektöründe Ziraat Bankasının başarılı çalışmalar yaptığını, partner olarak her türlü bilimsel desteği vereceklerini, ayrıca düzenleme tarihinin Ekim ayı olmasının ilgiyi daha da arttıracağını söyledi. Bu toplantıya Prof. Dr. Metin Toprak’ta katılmıştır.

Bosna Hersek  Federasyonu Kalkınma, Girişimcilik ve Zanaat Bakanı Amir Zukiç ile yapılan görüşme

Bakanlığının orta ölçekli işletmeler için iyi ortam yaratma görevi bulunduğunu, böyle bir sempozyumun düzenlenmesinin de tam isabet olduğunu ve doğru kişi ile görüşme yapıldığını, söyleyen bakan bu sempozyumda KOBİ’lerle ilgili Türkiye tecrübelerinin paylaşılmasının yararlı olacağını, firmaların karşılıklı işbirliğinde ortaya çıkan sorunları gündeme getirerek giderilmesine ilişkin önerilerin tartışılmasının sempozyuma ayrı bir değer katacağını,  toplantı tarihinin ekim olarak belirlenmiş olmasının doğru olduğunu, kendisinin de bu göreve yeni atanmış olması nedeniyle bu sürede hazırlık yapma imkanı bulabileceğini, iki ülke arasındaki ticaretteki sorunların büyük bir kısmının Bosna Hersek’ in idari yapısı ile ilgili olduğunu ve toplantıya konuşmacı olarak katılabileceğini söyledi.  Bu toplantıya Prof. Dr. Metin Toprak’ta katılmıştır.