+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Prof. Dr. Ahmet İncekara EYAD’ın düzenlediği konferansta konuşma yaptı

Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Girişimcilik’ konulu konferansa katılan İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, girişimciliğin istihdama ve ekonomiye olan etkisine vurgu yapmıştır.

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde 14 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen konferansta; 2023 yılında milli gelirin 2 trilyon ABD doları olmasının, Ar-Ge harcamalarının 60 Milyar Dolara ve milli gelire oranının %3 seviyesine çıkarılmasının amaçlandığını, Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırabilmesi için “girişimcilerinin, insan kaynağının, kurumsal ve fiziksel altyapısının ve yönetişim gibi rekabetin tüm bileşenlerinde yenilikçiliği geliştirmesi, sahip olduğu bilgiyi sanayiye aktarması gerektiğine” vurgu yaparak sosyal hareketlerin hız kazanması konusuna da değinerek, “Meslekler arası, kentler arası, okullar arası, sosyal kademeler arası geçişliliğin  ve  bir toplumda büyük sosyal değişimin,sosyal hareketliliğin, eğitim sistemi ile sağlanabileceğini” ifade etmiştir.

Program sonunda EYAD tarafından Prof. Dr. Ahmet İncekara’ya plaket takdim edilmiştir.