+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Yarışması sonuçlandı

Dereceye giren tezler belli oldu.


  

 

Doktora dalında 22 tez, yüksek lisans dalında 15 tez yarışmaya katılmıştır.

Dereceye girenlerin listesi;

Doktora dalında,

Serdar ALPER 

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: İhracat Performansı İle Uluslar arası Rekabet Gücünün Yapısal Belirleyicileri Arasındaki İlişki: OECD ve BRIIC Ülkeleri Uygulaması
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI

 

Harun GÜZELDERE 

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı
Tez Konusu: Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri ve Firma Performansları İlişkisi: BİST İncelemesi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şükrü TEKBAŞ

 

Serdar VARLIK

Üniversite: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Finansal İstikrar: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hakan Naim Ardor

  

Master dalında,

Emrah Eray AKÇA 

Üniversite: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Doğal Kaynakların Ekonomik Gelişme Üzerine Etkisi: Seçilmiş Ülke Deneyimleri
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Harun Bal

 

Ziya CAN 

Üniversite: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Tez Konusu: Finansal İstikrarsızlık ve Kriz: Faizsiz Finans Bir Alternatif Mi?
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı

 

Halil İbrahim GÜNDÜZ 

Üniversite: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı
Tez Konusu: Panel Veri Modellerinde Parametre Homojenlik Testlerinin Performanslarının Karşılaştırılması ve Risk İle Getiri Oranı Arasındaki İlişkinin Analizi
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nilgün ÇİL YAVUZ

  

*sıralama soyadına göre alfabetik