+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) Doğu Karadeniz’ de

İAV Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara ve Genel Sekreter Nahit Özen, Giresun Valisi Sayın Hasan Karahan ve DOKAP Başkanı Sayın Ekrem Yüce’ yi makamlarında ziyaret ettiler.

Görüşmede;

Giresun’ un ekonomik / sosyal gelişmesine katkı sağlayarak, Giresun halkının vizyonunu genişletecek her türlü girişimlere açık olduklarını belirten Sayın Vali, İktisadi Araştırmalar Vakfınca 2001 tarihinde gerçekleştirilen “Giresun İli’ nin Ekonomik Geliştirilmesi”  seminerinin güncelleştirilerek yeniden yapılanmasının yararlı olacağını belirtti.

DOKAP Başkanı, Sayın Ekrem Yüce ile makamında yapılan görüşmede Giresun Ekonomisi ve ticari hayatında önemli gelişmeler olduğunu, genellikle son dönemde gittikçe artan bir ivme sergileyen, Türkiye-Gürcistan ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik bir sempozyum düzenlenmesinin DOKAP bölgesi kapsamında yer alan iller için çok yararlı olacağını belirtti.
 

Her iki faaliyetinde 2015 yılı ilk döneminde gerçekleştirilmesi yönünde görüş birliğine varılmış olup, en kısa sürede program çalışmaları tamamlanacaktır.