+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 2013 yılı yarışma başvuruları uzatıldı

Son başvuru tarihi 25 Ekim 2013

 Bu yıl ki konusu;

2023 PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNCÜ SEKTÖRLER: Türkiye Sanayi Sektöründe Yapısal Dönüşüm "Girişimcilik, İnovasyon, Verimlilik" Politikaları

olan yarışmanın son başvuru tarihi 25 Ekim 2013'e kadar uzatılmıştır.

son başvuru tarihi 25 Ekim 2013
 

Yönetmelik için tıklayınız

Afiş için tıklayınız