+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Firmaların Küresel Pazarlardaki Rekabet Avantajı ve Uluslararası Girişimcilikte Yeni Boyutlar

Konferansı 24 Haziran 2013 tarihinde İktisadi Araştırmalar Vakfı Konferans Salonunda gerçekleştirilecek


davetiye program için tıklayın