+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Türkiye Sermaye Piyasalarında Merkezi Karşı Taraf (MKT) Uygulaması

semineri Takasbank'ın sponsorluğunda Grand Cevahir Hotel'de gerçekleşti.

13 Mayıs 2013

 

 

 

 Açılış konuşmaları :                                                                                       

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA                 

İktisadi Araştırmalar Vakfı, Başkan

Murat ULUS                                        

Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Genel Müdür

Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ         

Borsa İstanbul, Başkan Yardımcısı

Mukim ÖZTEKİN                                  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Başkan

Dr. Vahdettin ERTAŞ                           

Sermaye Piyasası Kurulu, Başkan        

Misafir Konuşmacı I. Oturumu:                                                                     
Oturum Başkanı:
 

Prof. Dr. Niyazi BERK                                     

Bahçeşehir Üniversitesi İ.İ.B.F Öğretim Üyesi

Misafir Konuşmacı :                                                               

Prof. Craig PİRRONG                                      

Bauer College of  Business University

of Houston Global Enerji Yönetim Enstitüsü

Tebliğ Oturumu                                                                                            

“Hukuki Açıdan Merkezi Karşı Taraf ve Türkiye’deki Mevzuat”

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Ayşe SÜMER                                      

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konuşmacı:

Doç. Dr. Mehmet Çağlar MANAVGAT                  

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Misafir Konuşmacı II. Oturumu:

 “BM&F Bovespa Takas Kurumları ile LCH Clearnet’de Kullanılan

 Risk Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması”

Oturum Başkanı :                                                                                                  

Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ         

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Misafir Konuşmacıları:

Luis Antonio VİCENTE                         

BM&F BOVESPA Risk Management Director

Sergio GULLO                                    

BM&F BOVESPA LONDRA OFİSİ

Panel Oturumu :                                                                                                                  

“Tezgahüstü Piyasalarda MKT: Sorunlar & Öneriler”

Oturum Başkanı:        

Prof. Dr. Nazım EKREN                                   

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Panel Katılımcıları:

İbrahim PEKER                                   

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

Dr. Cihan AKTAŞ                                

T.C. Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel

Müdür Yardımcısı

Başak YETİŞEN TEKER                      

BDDK Bankacılık Baş Uzmanı

Dr. M. Cüneyt SEZGİN                        

T. Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. M. Ayhan ALTINTAŞ                      

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Direktörü

 Program için tıklayınız