+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Prof. Dr. M.Orhan Dikmen 2013 yılı yarışma başvuruları başladı

Bu yıl ki konusu;

2023 PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNCÜ SEKTÖRLER: Türkiye Sanayi Sektöründe Yapısal Dönüşüm "Girişimcilik, İnovasyon, Verimlilik" Politikaları

son başvuru tarihi 27 Eylül 2013
 

Yönetmelik için tıklayınız

Afiş için tıklayınız