+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Para Talebi Olgusu ve Türk Halkının Para Talebinin İncelenmesi

Yazarlar :

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
Yrd. Doç. Dr. Ferda YERDELEN TATOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Halil TUNALI

İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayın No: 2
Kitap aşağıdaki adreslerden temin edilebilir:

İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi
19 Mayıs Caddesi No: 3 Golden Plaza Kat:8 Şişli-İstanbul 
Tel : 212 233 21 07 Faks: 212 233 21 96
e-mail: info@iav.org.tr 

Der Kitabevi-Yayınevi ve Dağıtım Pazarlama Ltd. Şti.
Molla Fenari Sok. No:40-42 Der Han Cağaloğlu/İstanbul
Tel: 212 511 51 90 Faks: 212 511 47 76
e-mail: info@deryayinevi.com.tr

Kitap bedeli : 10,00 TL