+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr

Bankacılık ve Finansal Kurumlar

Yazar : Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayın No: 45

2. Baskı
Kitap aşağıdaki adresten temin edilebilir:

İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi
19 Mayıs Caddesi No: 3 Golden Plaza Kat:8 Şişli-İstanbul 
Tel : 212 233 21 07 Faks: 212 233 21 96
e-mail: info@iav.org.tr