+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen Araştırma Ödülü

2018 YILI SONUÇLARI
"KÜRESELLEŞME VE SERBEST TİCARETTEN GERİ DÖNÜŞ: TİCARET SAVAŞLARININ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ BEKLENEN ETKİLERİ" konulu Araştırması ile,

SEDA PEKSEVİM- OSMAN İLTER

Ödüle hak kazanmışlardır.
 
2017 YILI SONUÇLARI
"Ekonominin Yeni Büyüme Gücü Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye:Karşılaştırmalı Bir Analiz" Konulu Araştırma ile
Doç.Dr.Talat ULUSSEVER ,Doç.Dr.Fatih MANGIR ,Doç.Dr.Hasan Murat ERTUĞRUL ,
"TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN VARLIK FONUNUN EKONOMİK BÜYÜME AÇISINDAN ANALİZİ:AMPİRİK BİR DENEME" Konulu Araştırmasıyla,
Dr.Ömer Tuğsal DORUK,  Ödüle hak kazanmışlardır.
 
2016 YILI SONUÇLARI

TÜRKİYE İMALAT SANAYİİ’nin BÜYÜMESİ VE VERİMLİLİĞİNİN GELECEĞİNDE INDUSTRY 4.0’ın ROLÜ 
Konulu araştırma yarışmasında ödüle hak kazanan kişiler;

 Burak Sencer Atasoy - Dr. Esra Kabaklarlı

2015 YILI SONUÇLARI

“AB-Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşmasının Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticareti Üzerine Olası Etkileri” 
Konulu araştırma yarışmasında ödüle hak kazanan kişiler;

1.   Emin Ahmet KAPLAN - Melike Rana DAYIOĞLU
2.   Mehmet ÖZCAN - Yeliz YALÇIN
3.   Mehmet ORAL

 

2014 YILI SONUÇLARI

“YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-Türkiye Örneği"
Konulu araştırma yarışmasında ödüle hak kazanan kişiler;

1.   Ödüle layık çalışma görülememiştir
2.    İsmail Onur BAYCAN
3.    Barış AYTEKİN-İrfan KALAYCI

 
2013 YILI SONUÇLARI
 
Ödüle layık çalışma görülememiştir
 
2012 YILI SONUÇLARI
 
 "2023 PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ÖNCÜ SEKTÖRLER: TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI"
Konulu araştırma yarışmasında ödüle hak kazanan kişi;
Doç. Dr. İrfan Kalaycı

2011 YILI SONUÇLARI
 
“TÜRKİYE’DE İSTİHDAM POLTİKALARININ ETKİNLİĞİ
 Konulu araştırma yarışmasında ödüle hak kazanan kişiler;
 
1. Eser : Dr. Hüseyin ÖNDER veUzm. Özer ÖZÇELİK
2. Eser: Dr. Şeyma İpek KÖSTEKLİ
3. Eser : Doç. Dr. Fuat Oğuz - Yrd. Doç. Dr. K. Ali Akkemik - Koray Göksal

2010 YILI SONUÇLARI
 
“GELISMEKTE OLAN ÜLKELERIN KÜRESEL EKONOMIK KRIZE KARSI
GELISTIRDIKLERI EKONOMI POLITIKALARI”
 Konulu araştırma yarışmasında ödüle hak kazanan kişiler;
 
1. Eser : Tolga Dağlaroğlu ve Eren Çaşkurlu
2. Eser: Mustafa Yıldıran
3. Eser : Sinan Durmuşalioğlu ve Emre Perk
 
2019 Yönerge