+90 (0212) 233 21 07       info@iav.org.tr
  EN

Yönetim Kurulu

   

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi      

 

İbrahim Halil ÇİFTÇİ
Başkan Vekili
İş Finansal Kiralama (Leasing)
E.Genel MüdürüProf. Dr. Adem ŞAHİN
Başkan Vekili
T.O.B.B. E.T.Ü.
Rektörü

 

 
Prof. Dr. Sudi APAK
Y.K.Üyesi 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erişah ARICAN
Marmara üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık
Yüksek Okulu Müdürü 

Bilal ASLAN
Y.K.Üyesi 
Akfel Holding A.Ş.
Yön. Kur. Üyesi - CEO

Eşref DİKMEN

Y.K.Üyesi 
E.Bankacı - İş Adamı

 

Prof. Dr. A. Tunç EREM
Y.K.Üyesi
Üniversitelerarası Kurul 
24. Dönem
Başkanı ve (E.Rektör)
 
Muharrem KARSLI 
Y.K.Üyesi 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Mehmet Ali SEZER 
Y.K.Üyesi
Mühendis - İş Adamı
 
Faruk SEZGİN
Y.K. Üyesi
Sentez Grup
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Prof. Dr. Yusuf TUNA
Y.K. Üyesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Av. Dr. Murteza ZENGİN
Y.K.Üyesi
Serbest Avukat
 
Osman ARSLAN
Halkbank
Genel Müdürü
Nahit ÖZEN
Genel Sekreter
E.Bankacı ve Eğitmen

Denetleme Kurulu

   
  Ahmet YELİS
Denetçi
Yeminli Mali Müşavir
  Ahmet Rüştü ÇELEBİ
Denetçi
Yeminli Mali Müşavir

Danışma Kurulu

 Başkan  
 Prof. Dr. Cemal ŞANLI  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi E.Öğretim Üyesi
 Başkan Vekili  
 Doç. Dr. Ekrem KESKİN  Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri
 Üyeler  
 Sadık AĞCA  EKEV Başkanı 
 Prof. Dr. Şahin AKKAYA  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Ömer A.AKSU  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Kerem ALKİN  İstanbul Medipol Ünv.İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
 Ahmet Doğan ARIKAN  Tema Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
 Mustafa ATAŞ  22. 23. ve 24. Dönem Milletvekili
 Ünal AYSAL  Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı
 Gazi BİLGİN  D.T.M. Bakü Ticaret Ataşesi
 Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU  K.T.Ü.  İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Başkanı
 Necdet BUZBAŞ  Ülker Gıda Eski İstişare Konseyi Üyesi
 Serhat Süreyya ÇETİN  Güneş Sigorta Genel Müdürü
 Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇITAK  Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER  İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Ali Osman GÜRBÜZ  İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Osman N. HAZİNEDAR  İstanbul Ayvansaray Üniv. Plato Meslek Yüksek okulu Öğretim Üyesi
 Av.Dr. O.Hakan ÖNCEL  ÖNCEL HUKUK BÜROSU
 Bilal KAVRAZLI  Start-Up Reklam Ajansı Kurucusu
 Prof. Dr. Sedat MURAT  İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 Av.Hasan KÖROĞLU  TMSF Stratejik Geliştirme Daire Başkanı
 Prof. Dr. M. Şükrü TEKBAŞ  İ.Ü. İşletme Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK  Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili
   
   
   
   

Kurucular

1962 yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı"nı kurmuş olan 10 kurucu üyeyi, aramızdan ayrılmış olmaları nedeniyle rahmetle anıyoruz.

KURUCU ÜYELER

Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN Enver GÜRELİ
İhsan SOYAK Daniş KOPER
Kâzım TAŞKENT Behçet OSMANAĞAOĞLU
Prof. Dr. Hazım Atıf KUYUCAK Razi TRAK
Tevfik ERCAN Bülent YAZICI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

Prof. Dr. Hâzım Âtıf KUYUCAK 20.12.1962 – 15.12.1963
Dr. Cihat İREN 16.12.1963 – 24.06.1964
Tevfik ERCAN 25.06.1964 – 05.07.1965
Kâzım TAŞKENT 06.07.1965 – 17.08.1966
İhsan SOYAK 18.08.1966 – 28.04.1970
Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN 29.04.1970 – 03.12.2007
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA 25.12.2007